Adatvédelmi irányelvek

Sasanian Kereskedelmi Vállalat

Ez az adatvédelmi szabályzat leírja az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön hirdetéseinkre válaszol, és tájékoztatja Önt az adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt.Személyes adatait arra használjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és támogassuk, valamint a Szolgáltatást nyújtsuk és javítsuk.A Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik az információk gyűjtésébe és felhasználásába a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban.

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azok a szavak, amelyek kezdőbetűjét nagybetűvel írják, a következő feltételek mellett határozzák meg a jelentésüket.A következő meghatározások jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A jelen Adatvédelmi szabályzat céljaira:

 • Vállalat(a jelen Szerződésben „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) a Sasanian Trading Company-ra vonatkozik.
 • Eszközminden olyan eszközt jelent, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.
 • Személyes adatokminden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.
 • Szolgáltatása hirdetésre, webhelyre vagy alkalmazásra utal.
 • Szolgáltatóminden olyan természetes vagy jogi személy, aki a Társaság nevében kezeli az adatokat.A Szolgáltatás elősegítésére, a Szolgáltatás Vállalat nevében történő nyújtására, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vagy a Vállalat segítségére a Szolgáltatás igénybevételének elemzésében a Vállalat által alkalmazott harmadik fél cégekre vagy magánszemélyekre vonatkozik.
 • Használati adatokautomatikusan gyűjtött adatokra vonatkozik, amelyek akár a Szolgáltatás használata során, akár magából a Szolgáltatási infrastruktúrából származnak (például egy oldallátogatás időtartama).
 • tea Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó magánszemélyt, vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy azt használja, adott esetben.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása

Az összegyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata során megkérhetjük Önt, hogy adjon meg számunkra bizonyos személyazonosításra alkalmas adatokat, amelyek segítségével kapcsolatba léphetünk Önnel vagy azonosíthatjuk Önt.A személyazonosításra alkalmas adatok magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan:

 • Utónév és vezetéknév
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Helyadatok, például címe, városa vagy országa
 • Minden egyéb adat, például személyes preferenciák, követelmények vagy megjegyzések

Személyes adatainak felhasználása

A Társaság az alábbi célokra használhatja fel a személyes adatokat:

 • Szolgáltatásunk biztosítására és fenntartására, beleértve a Szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérését.
 • Fiókja kezeléséhez:a Szolgáltatás felhasználóiként történő regisztrációjának kezeléséhez.Az Ön által megadott Személyes adatok hozzáférést biztosíthatnak a Szolgáltatás különböző funkcióihoz, amelyek az Ön, mint regisztrált felhasználó rendelkezésére állnak.
 • A szerződés teljesítéséhez:az Ön által vásárolt termékekre, cikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó adásvételi szerződés vagy bármely más, a Szolgáltatáson keresztül velünk kötött szerződés kidolgozása, betartása és vállalása.
 • Kapcsolatfelvétel:Az Önnel való kapcsolatfelvétel e-mailen, telefonhíváson, SMS-en vagy az elektronikus kommunikáció más, ezzel egyenértékű formáján, például a mobilalkalmazások push értesítésein a funkciókkal, termékekkel vagy szerződéses szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítésekről vagy tájékoztató jellegű kommunikációról, beleértve a biztonsági frissítéseket is, ha szükséges vagy ésszerű megvalósításukhoz.
 • Hogy biztosítsam ÖnnekHírekkel, különleges ajánlatokkal és általános információkkal az általunk kínált egyéb árukról, szolgáltatásokról és eseményekről, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket Ön már vásárolt, vagy amelyekről érdeklődött, kivéve, ha úgy döntött, hogy nem kap ilyen információkat.
 • Kérelmeinek kezelése:Hogy részt vegyen és kezelje a hozzánk intézett kéréseit.
 • Vállalkozás átadása esetén:Az Ön adatait felhasználhatjuk egyes vagyonunk egy részének vagy egészének egyesülésének, leválasztásának, szerkezetátalakításának, átszervezésének, feloszlatásának vagy egyéb értékesítésének vagy átruházásának értékelésére vagy lebonyolítására, akár folyamatos vállalkozásként, akár csődeljárás, felszámolás vagy hasonló eljárás részeként, amelyben a Szolgáltatásunk felhasználóiról birtokolt Személyes adatok az átadott eszközök között szerepelnek.
 • Egyéb célokra:Az Ön adatait más célokra is felhasználhatjuk, például adatelemzésre, használati trendek azonosítására, promóciós kampányaink hatékonyságának meghatározására, valamint Szolgáltatásunk, termékeink, szolgáltatásaink, marketingünk és az Ön tapasztalatainak értékelésére és fejlesztésére.

Az alábbi helyzetekben oszthatjuk meg személyes adatait:

 • Szolgáltatókkal:Személyes adatait megoszthatjuk a Szolgáltatókkal, hogy figyelemmel kísérjük és elemezzük Szolgáltatásunk használatát, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel.
 • Vállalkozás átadása esetén:Személyes adatait megoszthatjuk vagy átadhatjuk bármely egyesüléssel, a Vállalat eszközeinek értékesítésével, finanszírozásával vagy vállalkozásunk egészének vagy egy részének felvásárlásával kapcsolatban vagy tárgyalások során egy másik társaságnak.
 • Leányvállalatokkal: Mimegoszthatja az Ön adatait leányvállalatainkkal, ebben az esetben megköveteljük, hogy a leányvállalatok tartsák tiszteletben ezt az adatvédelmi szabályzatot.A leányvállalatok közé tartozik anyavállalatunk és bármely más leányvállalatunk, vegyesvállalati partnerünk vagy más olyan társaság, amelyet mi irányítunk, vagy amelyek velünk közös irányítás alatt állnak.
 • Üzleti partnerekkel:Megoszthatjuk adatait üzleti partnereinkkel, hogy bizonyos termékeket, szolgáltatásokat vagy promóciókat kínáljunk Önnek.
 • Más felhasználókkal:Amikor személyes adatokat oszt meg vagy más módon nyilvánosan érintkezik más felhasználókkal, ezeket az információkat minden felhasználó megtekintheti, és nyilvánosan terjeszthető kívülről.
 • Az Ön beleegyezésével:Személyes adatait bármely más célból kiadhatjuk az Ön hozzájárulásával.

Személyes adatainak megőrzése

A Társaság az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig az a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok megvalósításához szükséges.Az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel (például ha meg kell őriznünk adatait a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében), a viták megoldásához, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez.

A Társaság belső elemzési célokra is megőrzi a Használati adatokat.

Személyes adatainak továbbítása

Az Ön adatait, beleértve a Személyes adatokat is, a Társaság üzemeltető irodáiban és minden más olyan helyen kezeljük, ahol az adatkezelésben érintett felek tartózkodnak.Ez azt jelenti, hogy ezek az információk továbbíthatók – és azokon – az Ön államán, tartományán, országán vagy egyéb kormányzati joghatóságán kívül található számítógépekre, ahol az adatvédelmi törvények eltérhetnek az Ön joghatóságának hatályától.

Az Ön hozzájárulása a jelen Adatvédelmi szabályzathoz, majd az ilyen információk benyújtása az Ön beleegyezését jelenti az átadásba.

A Vállalat minden ésszerűen szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezeljék, és az Ön személyes adatait semmilyen szervezetnek vagy országnak nem továbbítják, kivéve, ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben, beleértve a Az Ön adatai és egyéb személyes adatai.

Személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

Bűnüldözés

Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a Vállalkozás köteles nyilvánosságra hozni az Ön Személyes Adatait, ha ezt törvény írja elő, vagy hatóságok (pl. bíróság vagy kormányzati szerv) érvényes kérésére válaszul.

Egyéb jogi követelmények

A Társaság nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatait abban a jóhiszeműségben, hogy az ilyen intézkedés szükséges:

 • Törvényi kötelezettséget teljesíteni
 • Védi és védi a Társaság jogait vagy tulajdonát
 • A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések megelőzése vagy kivizsgálása
 • Védje a Szolgáltatást igénybe vevők vagy a nyilvánosság személyes biztonságát
 • Véd a jogi felelősséggel szemben

Személyes adatainak biztonsága

Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az Interneten keresztüli továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyik módja sem 100%-ban biztonságos.Bár törekszünk arra, hogy kereskedelmileg elfogadható eszközöket alkalmazzunk az Ön személyes adatainak védelmére, nem tudjuk garantálni azok teljes biztonságát.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket más olyan weboldalakra, amelyeket nem mi üzemeltetünk.Ha rákattint egy harmadik fél hivatkozására, akkor az adott harmadik fél webhelyére kerül.Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át minden felkeresett webhely adatvédelmi szabályzatát.

Nincs ellenőrzésünk és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett.

Jelen Adatvédelmi szabályzat változásai

Időnként frissíthetjük Adatvédelmi szabályzatunkat.Minden változásról az új Adatvédelmi szabályzat közzétételével értesítjük ezen az oldalon.

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármilyen változás miatt.A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításai akkor lépnek érvénybe, amikor azokat ezen az oldalon közzéteszik.

Ez az adatvédelmi szabályzat legutóbbi frissítése: 2023/03/28 03:13:34

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk e-mailben a következő címen:info@sasaniantrading.com